Portfolio  produktów leczniczych Servier
Dawki:
5 mg/5 mg
5 mg/10 mg
10 mg/5 mg
10 mg/10 mg
peryndopryl z argininą + amlodypina
Lista "S"
Dawki:
3,5 mg/2,5 mg
7 mg/5 mg
peryndopryl z argininą + amlodypina
Dawki:
30 mg Lista "S"
60 mg
gliklazyd

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych lub innych kwestii dotyczących bezpieczeństwa produktów leczniczych firmy Servier prosimy o przekazanie zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub skorzystanie z formularza Zgłoszenia Działań Niepożądanych na naszej stronie internetowej
 Materiały na stronie internetowej przeznaczone są tylko i wyłącznie dla lekarzy i osób prowadzących obrót środkami leczniczymi, prosimy o niekopiowanie i o nieudostępnianie przedstawionych treści.
Dawki:
10 mg/5 mg
20 mg/5 mg
40 mg/5 mg
10 mg/10 mg
20 mg/10 mg
40 mg/10 mg
atorwastatyna + peryndopryl z argininą 
Dawka:
5 mg
iwabradyna
Dawka:
2,5 mg/0,625 mg
peryndopryl z argininą + indapamid
Dawka:
35 mg
trimetazydyna
Dawka:
5 mg
peryndopryl z argininą 
Lista "S"
Dawki:
5 mg/5 mg
5 mg/10 mg
10 mg/5 mg
10 mg/10 mg
bisoprolol + peryndopryl z argininą 
Dawki:
1,5 mg/5 mg
1,5 gm/10 mg
indapamid SR + amlodypina
Lista "S"
Dawka:
1,5 mg
indapamid
Lista "S"
Dawki:
5 mg/1,25 mg/5 mg
5 mg/1,25 mg/10 mg
10 mg/2,5 mg/5 mg
10 mg/2,5 mg/10 mg
peryndopryl z argininą + indapamid + amlodypina
Dawki:
10 mg/5 mg/5 mg
20 mg/5 mg/5 mg
20 mg/10 mg/5 mg
20 mg/10 mg/10 mg
40 mg/10 mg/10 mg
atorwastatyna + peryndopryl z argininą + amlodypina
Nadciśnienie tętnicze
Diabetologia
Dawka:
5 mg/1,25 mg
peryndopryl z argininą + indapamid
Lista "S"
Dawka:
10 mg/2,5 mg
peryndopryl z argininą + indapamid
Lista "S"
Dawka:
10 mg
peryndopryl z argininą 
Lista "S"
Dawka:
7,5 mg
iwabradyna
Kardiologia
Onkologia
Dawka:
750 j/ml

pegaspargaza
Dawki:
15 mg/6,14 mg
20 mg/8,19 mg
triflurydyna/typiracyl
Dawka:
4,3 mg/1 ml
irynotekan
Dawka:
29 mg
piksantron